Aktuální zprávy:     

Hrad Malenovice přijme od července 2018

 průvodkyně – průvodce na hrad a hájenku

 Bližší informace tel. 605 924 869 

mail – kastelan.malenovice@seznam.cz

 

                              

 

Z DŮVODU STAVEBNÍCH PRACÍ

BUDE HRAD V ROCE 2018

ZPŘÍSTUPNĚN VEŘEJNOSTI V PRŮBĚHU ROKU

(TERMÍN BUDE UPŘESNĚN)