Showing: 1 - 3 of 14 Articles
Historie hradu

Historie hradu

Historie hradu se ve svých počátcích váže k moravským markrabatům (Jana Jindřicha Lucemburského a jeho syna Jošta), kteří v Malenovicích mezi lety 1356 až 1406 postavila menší hrad. Vlastnit malenovické panství bylo pro Lucemburky výhodné, …

Historie hradu

Stavební vývoj

Původní (nejstarší) podobu hradu je vzhledem k bohaté stavební činnosti obtížné určit. Nejnovější poznatky však dovolují vyslovit teorii, že původní hradní jádro se rozkládalo okolo nejvyššího bodu dnešní zastavěné plochy hradního areálu. Jedním z důvodů …