Část A

   Heralt z Kunštátu ( -1408) byl ve své době mocným a vlivným velmožem. Na přelomu 14. a 15. století, kdy byla Morava zmítána domácí válkou, přiklonil se Heralt ke straně markraběte Jošta, z jehož pověření zastával vysoké funkce ve správě země. Za své služby se Heralt z Kunštátu dočkal bohatých odměn. Markrabě Jošt mu postupně odevzdal do držení řadu hradů a panství: Pyšolec (1384), Napajedla (1386), Týnec u Břeclavi (1386), Boskovice (asi 1395), Bouzov (1396), Spránek (1398), Moravská Třebová (1386). Kromě toho prodal Jošt Heraltovi i hrad a panství Bechyně v Čechách (1402). V posledních letech svého života se Heralt z Kunštátu zdržoval nejčastěji v jižních Čechách. Po jeho smrti v roce 1408 rozsáhlý majetek zdědili jeho dva synové Heralt a Jiří.

Část B

Nemáme k dispozici žádné podrobnější informace.