Pán Bohuš ze Šonvaldu pocházel ze severní Moravy. Zprvu měl blízko ke dvoru olomouckých biskupů, pak přešel do uherských služeb, kde zastával vlivné postavení trenčínského župana. Zakoupením Malenovic se přiřadil k bohatým šlechticům – spolu se zdejším hradem převzal městečko Malenovice a vsi Tečovice, Buňov, Otrokovice, Kvítkovice, Kozinec, Horní a Dolní Doubravičky, Bohuslavice, Doubravy, Březůvky, Kračenovice, Louky, Lhotku a Březinku. Po jeho smrti malenovické panství zdědily jeho děti Hynek, Bohuš, Eliška, Anna, Kateřina a Markéta. Roku 1418 se sestry zřekly svých majetkových práv, a tím se Hynek a Bohuš stali jedinými spoluvlastníky Malenovic. O synu Bohušovi slyšíme naposledy roku 1420. Jeho bratr Hynek padl v bitvě u Vyšehradu 1. listopadu 1420, kde bojoval na straně krále Zikmunda proti husitům. V roce 1422 se tak připomíná jediná Anna, která jako oprávněná dědička převzala malenovické panství a později se provdala za Jana z Lichtenburka a Cornštejna.