Část A

   Jan z Lichtenburka byl členem katolického tábora, který stál na straně krále Zikmunda a bojoval proti husitům. V polovině 30. let, když se v zemi obnovovaly mírové poměry, vrátil se malenovický hrad opět Šonvaldům a paní Anna nechala roku 1437 zapsat svého manžela Jana z Lichtenburka jako spoluvlastníka všech svých majetků. Jan Bítovský z Lichtenburka a Cornštejna patřil k vlivným feudálům. Plnil například úřad komorníka olomouckého soudu a zemských desek. Naposledy se pan Jan připomíná v roce 1453. Krátce nato umírá a zanechané statky spravují už v roce 1456 jeho synové Albrecht, Hynek a Štěpán. Bratři udržovali úzké styky s jihočeskými Rožmberky. Dávali najevo velké sebevědomí, které je hned po otcově smrti vehnalo do velkého konfliktu. Věřili, že po otci zdědí úřad komorníka olomouckého soudu a zemských desek. Král Ladislav Pohrobek však tento úřad svěřil Pročkovi z Kunštátu. Bratři bránili Pročkovi v nástupu do úřadu. Později se Proček s Lichtenburky soudil o náhradu škod. Soudní při vyhrál a jako odškodné získal Otrokovice a Kvítkovice z malenovického panství. Nejstarší z bratrů Albrecht brzy zemřel. Roku 1464 došlo k rozdělení statků mezi Hynka a Štěpána. Hynek se trvale odmítal podrobit králi Jiřímu z Poděbrad a pustil se na cestu otevřeného odboje. Proti Hynkovi, jako proti rušiteli zemského míru bylo v létě 1464 zahájeno vojenské tažení moravských stavů. Směřovali především proti Hynkovu pevnému hradu Cornštejnu, který byl na jaře 1465 dobyt a zkonfiskován. (Tímto Lichtenburkové ztratili hrad, podle kterého byla pojmenována celá rodová větev.) Malenovice díky tomu zůstaly stranou a nedotkly se jich události spojené s porážkou a potrestáním Hynka.
   Zanedlouho vypukl těžký konflikt. Proti králi Jiřímu vystoupila celá katolická jednota a spojila se s uherským králem Matyášem Korvínem. Roku 1468 se Morava stala dějištěm ničivé války. Tehdejší majitel Malenovic Štěpán z Lichtenburka náležel ke vzbouřené katolické jednotě. Proto při tažení Moravou bylo v srpnu 1470 polní ležení krále Jiřího z Poděbrad rozloženo také u Malenovic. Hrad jím však nebyl nikdy dobyt. Po smrti Štěpána z Lichtenburka spravuje Malenovice jeho syn Jan a posléze Janův bratr Půta z Lichtenburka.

Část B

   Starý český šlechtický rod z kmene Hronoviců. V listinách se poprvé objevuje k roku 1281, zaniká 1580 Janem Bernardem Krušinou z Lichtenburku. Jeden z nejvýznamnějších a nejzámožnějších rodů na Moravě.
(Volný, Paprocký + Adel von Preuss. Schlesien, Böhm. Adel)
Erb: I. Na zlatém podkladě dvě zkřížené ostrvy. Klenot, na purpurové podušce (také bez ní) stříbrná ryba před zeleným pavím vějířem. Přikrývadla: černo – zlatá