Část A

   Bítovští ze Slavíkovic (1573 – 1629) (1629 – 1663 – Anna Veronika Bítovská provd. 1. Prakšická ze Zástřizl, 2. ze Švábenic.) Po několikerém střídání pánů se poměry opět ustálily. Rytíř Vilém Bítovský se na hradě natrvalo usadil. Vyvinul velké úsilí, aby získal zpět části panství prodaného za tetourského úpadku. Podařilo se mu koupit zpět Tečovice, Lhotku a Louky. Manželství Viléma Bítovského s Marianou Křineckou z Rožnova bylo bezdětné. Proto když Vilém zemřel, připadly Malenovice jeho třem synovcům: Jáchymovi, Zikmundovi a Václavovi. Malenovice získal nejstarší Jáchym. Roku 1606 Jáchym prodal Malenovice za 40 000 zlatých svému bratru Zikmundovi. Do Malenovic se zanedlouho opět vrací, ale nyní už jako poručník osiřelých potomků bratra Zikmunda. Veškeré dědictví nakonec připadlo Anně Veronice Bítovské, tedy Jáchymově neteři. Ta byla už od roku 1618 provdána za rytíře Adama Jiřího Prakšického ze Zástřizl.

   Kritická situace po porážce stavovských vojsk na Bílé hoře se projevila i v Malenovicích. V lednu 1621 sem vpadli valašští povstalci a pobili císařské vojáky. Následovala odveta, při které bylo městečko Malenovice vypáleno.

Část B

   Starý moravský rod. Rytíř Vaněk Slavíkovec padl roku 1423 v husitském vojsku u Kroměříže. Kolem roku 1460 obdržel Jan ze Slavíkovic statek Doubravice v Olomouckém kraji od Hynka z Roketnice jako dar a ten zůstal od té doby v majetku rodu. Na Doubravici: 1538 – 1547 Václav Záviš, kolem 1557 Jan Záviš, kolem 1538 Václav starší, kolem 1594 Jáchym a 1600 Zikmund. Anna ze Zástřizl, rozená Bítovská ze Slavíkovic, prodala statek v roce 1624. Erasmus ze Slavíkovic koupil 1465 statek Bílá Lhota v Olomouckém kraji a jeho synové prodali tento statek a Slavětín 1526 Jiřímu Haveřovi z Vážan. Po jeho synech přešel statek 1538 opět na rodinu Bítovských ze Slavíkovic, v jejímž vlastnictví zůstal do roku 1592. Anna Bítovská ze Slavíkovic a její manžel Jan Zieranovský ze Sezenic vlastnili v letech 1582 – 1608 statky Domažlice a Želatovice v Přerovském kraji. Michael Záviš z Bítova získal 1539 statek Krakovec a 1547 Vilimany. Jeho syn Erasmus vlastní roku 1557 také Bohuslavice. Tyto statky zůstaly do roku 1609 v majetku rodiny. Vilém Bítovský ze Slavíkovic kupuje 1580 Malenovice, které jeho dcera Anna zanechala roku 1637 svému druhému manželovi, Kryštofu Karlu Švábenskému ze Švabenic. Od této doby jsou všechny zprávy o tomto rodě temné a nejisté. Podle Schwoye zanikl na začátku tohoto století.

Erb: V červeném poli 3 (2, 1) do trianglu uspořádané šípy. Klenot: mezi dva rohy na několikanásobném pahorku jeden šíp kulovitě. Přikrývadla: červeno – stříbrná