Po smrti rytíře Adama Jiřího Prakšického ze Zástřizl se Anna roku 1629 provdala za císařského radu a nejvyššího hofrychtáře markrabství moravského, rytíře Kryštofa Karla ze Švábenic. Malenovice tak přešly po ženské linii do rukou rodu ze Švábenic. Za dvanáct let Kryštof umírá a Anna se stává podruhé vdovou. Paní Anna Veronika ze Švábenic, rozená Bítovská zemřela v roce 1663. V Malenovicích vládla 40 let. Z jejich šesti dětí ji přežila pouze dcera z prvního manželství Zuzana Prakšická ze Zástřizl.