Zuzana Prakšická ze Zástřizl (1663-1692) Po smrti své matky zdědila malenovické panství a po svém druhém manželovi velké panství Boskovice. Spravovala Malenovice, Svatobořice, Jesenec a Boskovice. Snad právě tento majetek přilákal ženicha. Stal se jím hrabě Valter František Ditrichštejn, člen jednoho z nejpřednějších rodů v celé monarchii. Svatba se konala roku 1689. Zuzana Kateřina tehdy měla 66 let, zatímco Valter František 25 let. Ve druhé polovině 17. století zažilo malenovické panství velký rozkvět. Vrchnost vlastnila tři dvory (Malenovice, Tečovice, Louky) dvě ovčírny (Malenovice, Tečovice) a v samotných Malenovicích ještě pivovar, palírnu a olejnu. Na počátku roku 1691 hraběnka Zuzana Kateřina Ditrichštejnová umírá. Svůj majetek neodkázala hraběti Ditrichštějnovi – tomu zůstaly Boskovice, ale rozdělila je rovným dílem čtyřem spoludědicům: hraběti Františku Karlu Libštejnskému z Kolovrat, hraběti Karlu Maxmiliánu Thurnovi, hraběnce Kateřině Karolině Lichtenstejn – Kastelkorn a hraběnce Janě Verdugo. Za rok se spludědici dohodli a prodali malenovické panství za 80 000 zlatých hraběti Františku Karlovi Lichtenštejn – Kastelkornovi, manželovi jedné ze spoludědiček.