Část A

   Rod Tetourů z Tetova byl původně chudý šlechtický rod. Skromný majetek rodu rozmnožil Vilému Tetourovi z Tetova. Tomuto vojákovi se podařila závratná kariéra. Vypracoval se až na vrchního velitele rožmberských vojsk. Později přešel do služeb uherského krále Matyáše Korvína, úhlavního nepřítele českého krále Jiřího z Poděbrad, kde dosáhl na nejvyšší možná vojenská ocenění, kterými ho mohl Matyáš ocenit. V 90. letech 15. století se rozhodl usadit. Koupil zlínské a malenovické panství. Vilému Tetourovi z Tetova se dařilo i jako správci obou panství, čímž prokázal jistou osobnostní všestrannost, kterou dokazuje i fakt, že se stal jedním ze zemských soudců.
   V roce 1521 zdědil Malenovické panství Vilémův nejmladší syn Václav Tetour z Tetova. Hned začal s renesanční přestavbou. Z této doby se nám na hradě zachoval portál do někdejší zbrojnice a také nápisy v Malovaném sále. Tyto nápisy jsou ryze renesanční, neboť se zabývají lidským bytím ve světě zdejším. Nyní citujeme jeden z odkrytých nápisů.

“Osvícenost knížectva, urozenost panstva, udatnost rytířstva svoda, krása, mladost, spanilost, čestnost, mír a rozum. Když statku nemáš aneb jej snad marně zmrháš, z ničeho strach míti nebudeš, špatnějším mezi lidmi slúti budeš.”

Nápis je datován rokem 1541!

   Václav Tetour z Tetova následoval svého otce v jeho politické dráze. V roce 1543 se stal členem moravského zemského soudu. O tři roky později se dočkal další pocty. Král ho jmenoval nejvyšším písařem markrabství moravského.
V nedalekém kostele má tento, pro Malenovice jistě významný šlechtic, pěkný kamenný náhrobek.
   Další členové rodu již tak úspěšní nebyli. Nedařilo se jim ani hospodářsky, Malenovice se staly předluženým panstvím a roku 1570 změnily majitele.

Část B

   Starý český rytířský rod. Rodově i podobou erbu jsou blízcí dalšímu rodu, Kinským. V roce 1306 byli v Čechách přijati do panského stavu, koncem 14. století přišli na Moravu, kde se již roku 1402 objevili na zemském sněmu v Brně. Získali zejména na jihovýchodní Moravě významné majetky, ale již v 17. století se jejich jméno neobjevuje mezi moravskou šlechtou. Na Moravě vlastnil tento rod Zlín (1485 Vilém T., 1516 Jan Jiří a Václav, po nichž ve správě majetku následovali Jindřich a Burian. Ti také své dědictví roku 1590 prodali), Luhačovice ( 1563 Jindřich T., 1579 Burian T., 1585 Václav a Vilém, kteří to roku 1590 prodali), Malenovice (1492 Vilém T., 1498 Jan, Jiří a Václav T. – od roku 1547 nejvyšší zemský písař. Od roku 1563 Burian T., který Malenovice roku 1570 prodal), Šarovy (1532 prodává Václav T.), Nový Světlov (1563 Jindřich, 1579 Burian, 1585 Václav, který panství roku 1594 prodává), Veselou ( Václav a Vilém (1578 – 87)), Vizovice (Václav 1592 – 1600), Doubravy (1592 prodává Václav T.), Banov (získal Burian T., po kterém následovali 1560 František Kašpar a roku 1572 Bedřich, po kterém majetek vlastnili bratři Václav a Vilém až do prodeje roku 1589), Bezměřov, Hradisko a Zlobice (Václav 1500 – 1520). Počátkem 20. století vzkvétal tento rod jako svobodní páni z Tetova ve státech pruského království.

Erb: Na červeném poli z paty a levého okraje štítu vystupují tři zahnuté stříbrné vlčí zuby. Klenot: Rozevřená křídla, vpravo stříbrné, vlevo červené. Přikrývadla: barva červeno – stříbrná